image06

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Online Bildiri Özet Kuralları

 • XIX. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi’ne sözlü ve poster bildiri ile katılım mümkündür.
 • Bildirilerin www.tpog2018.org adresi üzerinden sisteme online girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail, faks ve posta yoluyla gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Bildirilerinizin online olarak gönderimi esnasında sistem kullanıcı profili oluşturulması gerekmektedir. Bu profilin bildiri başyazarı adına oluşturulması ve bildiri yazarları sisteme girilirken birinci sıraya başyazar bilgilerinin girilmesi önemle rica olunur.
 • Bildiriler amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar kısmından oluşmalıdır.
 • Başlık çalışmasının içeriğini açıklar nitelikte olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli ve özel anlam ifade eden kelimeler dışında tüm kelimeler büyük harfle yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kullanılan kısaltmaların ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açılarak açılımı yazılmalıdır.
 • Bildiri özeti maksimum 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Online bildiri gönderim modülü 3000 karakterden daha uzun bildirilerin sisteme kaydına izin vermemektedir.
 • Bildiri gönderiminde kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlandırılmış olup farklı yazı karakteri kullanılması mümkün değildir.
 • Bildirinizin kongrede yer alabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın katılımcı kaydı yaptırmış olması gerekmektedir.
 • Bildiriyi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatle yapmanız önerilir. Gönderilen bildirilerde sonradan değişiklik yapılması mümkün değildir.
 • Bildiriler hiçbir şekilde geri çekilemeyecektir.
 • Bildiri özetleri TPOG Bilim Kurulu ve Kongre Bilimsel Sekretaryası tarafından değerlendirilecek olup, bildiri kabul veya reddine ilişkin bilgilendirme başyazara elektronik posta yoluyla iletilecektir.
 • Bildiri özetleri son gönderim tarihi 9 Mart 2018 olup elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.


Poster Hazırlama Koşulları

 • Posterler max.1m x 1m boyutlarında ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve sıra numarasıyla sergilenecektir. Posterler belirtilen saatler arasında asılarak yine belirtilen saatlerde indirilecektir.
 • Zamanında indirilmeyen posterler organizasyon komitesince toplanacak olup, kayıp poster ve bildirilerden, dernek veya organizasyon sekretaryası sorumlu tutulmayacaktır.