image06 image07 image04 image03 image02

TOPLANTIYA DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği 2017’de kuruluşunun 20.yılına ulaşmıştır. TPOG ulusal boyuttaki çalışmaların başlatılması, ulusal tedavi protokollerinin hazırlanması, araştırma projelerinin desteklenmesi ile önemli ve önder nitelikte bir bilimsel uzmanlık derneği olmuştur. Pediatrik Onkoloji alanındaki katkıları giderek büyüyen grubumuzun XX. Kongresinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı’na görev verilmesinden büyük onur ve mutluluk duymaktayız. XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır.

XX. Kongremiz “Çocukluk Çağı Kanserlerinin Biyolojik Temelleri” ve “Nütrisyon” kursları ile başlamaktadır. Her iki kursun içeriklerinin genç meslektaşlarımız için çok yararlı olacağı görüşündeyiz.

Kongrede Hodgkin lenfomalar ana konu olacaktır. Sağkalım oranları çok yüksek olan bu hasta grubunda en uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesi çok önemlidir. Hodgkin lenfomada patoloji konusunu takiben Monica Metzger tarafından erken evreli ve ileri evreli Hodgkin lenfomada güncel tedavi yaklaşımları konusundaki deneyimler paylaşılacaktır. Kongre süresince Hodgkin lenfomada radyoterapi, relaps/refrakter hastalıkta tedavi, yeni yaklaşımlar, yüksek doz kemoterapi ile birlikte kök hücre nakli ve geç etkiler tartışılacaktır.

Kongre kapsamında küresel kanser kontrolü, kemoterapinin temel ilkeleri, Wilms tümörü ve diğer böbrek tümörleri, nöroblastom, karaciğer tümörleri, akut lösemiler, febril nötropeni, interaktif olgu sunumları ve sözel bildiriler yer almıştır. Osteosarkom konusunda Eugenie Kleinerman tedavi deneyimlerini bizlerle paylaşacaktır.

Kongre programı sırasında yeni TPOG protokol önerilerinin sunumlarına yer verilmiştir. Uzun dönem yaşam rehberi önerisi, medulloblastom protokol önerisi ve adrenokortikal karsinom protokol önerisi sunulacaktır.

Kongrenin ilk gününden başlayarak, titizlikle hazırlanmış bir programla Onkoloji Hemşireliği Oturumları gerçekleşecektir. Tüm üyelerimizi ve multidisipliner ekipte yer alan meslektaşlarımızı XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi’ne davet etmekten onur ve mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Betül Sevinir Prof. Dr. Emel Ünal
Kongre Başkanı TPOG Başkanı